služby v oblasti
administrativní správy a péče o spisovou agendu
763 15 Slušovice
Převzetí a zatřídění dokumentů
Archivace, spisovna dokumentů
Skartační řízení a vlastní
skartace dokumentů
Vyhledávání, kopírování
správa dokumentů
Uspořádání a vedení spisovny
ve Vaší firmě
Digitalizace dokumentů
Poradenství a další

SPOŘENÍ VE ZLATĚ - INVESTIČNÍ ZLATO A STŘÍBRO - BEZPEČNÉ ULOŽENÍ VAŠICH PENĚZ - ZLATO-SLITKY-MINCE

Zlato po celou dobu své existence stabilně uchovává svoji hodnotu. Hodnotu zlata nedokáže ovlivnit žádná vláda, žádná politická strana. Zlato je osvobozeno od DPH. To co nabízí náš produkt ZLATO & SPOŘENÍ Vám nenabídnou žádné produkty postavené na papírových bankovkách, žádné bankovky a už vůbec ne Česká koruna. Více informací zde: www.zlato-slitky-mince.cz (zlato, zlaté mince, zlaté slitky, nákup zlata, investiční zlato, stříbro, finance, cena zlata, spoření ve zlatě, investice, obchodování se zlatem, zlato, obchody s drahými kovy ...)

Vítáme Vás

Společnost TIWO spol. s r.o. Březová je provozovatel komerční spisovny ve Slušovicích, která vznikla v roce 1997, a od roku 2005 je držitelem Koncesní listiny k vedení spisovny.

Spisovna splňuje podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví, pracuje pod metodickým dohledem odborných pracovníků Moravského zemského archivu v Brně, současně spolupracujeme se všemi státními okresními archivy v našem regionu.

Předmětem činnosti spisovny je sběr, uchovávání a odborná péče o živé skartační spisy společností „živých“, existujících nebo končících svoji činnost likvidací či konkursem z oblasti střední Moravy. Našim cílem je nabízet služby spojené s péčí o spisovou agendu především ve Zlínském kraji. Nevyhýbáme se však ani vzdálenějším regionům.

Spisovna je umístěna ve vlastní jednopodlažní zděné budově v katastru města Slušovice a splňuje všechny technické, bezpečnostní a protipožární požadavky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví a dalšími platnými normami. Celková rozloha skladovací plochy přesahuje 900 m2, kam se vejde více jak 6 000 běžných metrů spisů.

Nabízíme:

Uspořádání spisovny ve vašich prostorách, celoroční dohled, udržování spisovny v řádném stavu, převzetí spisů u původce, vypracování předávacího protokolu, zatřídění spisů dle vlastního skartačního plánu nebo dle skartačního rejstříku, označení spisů názvem firmy, identifikačním číslem, skartačním znakem a skartační lhůtou, rokem vzniku, rokem skartace a obsahem písemnosti, zaevidování všech těchto identifikačních znaků v počítačovém archivním systému, každoroční příprava návrhu na skartaci spisů s prošlou skartační lhůtou, provedení skartačního řízení u dozorujícího místně příslušného Státního okresního archivu, provedení skartace, tj. fyzické likvidace spisů s prošlou skartační lhůtou, vypracování návrhu na převzetí archiválií Státním okresním archivem a jejich fyzické předání, přípravu spisů k transportu, jejich nakládku, dopravu a manipulaci ve spisovně, vyhledávání spisů po celou dobu jejich uložení ve spisovně, jejich transport k ukladateli a zpět, kopírování dokladů pro oprávněné osoby (mzdové listy pro bývalé zaměstnance), dodávka archivních krabic, boxů a sponek.

 

Veškeré služby poskytujeme jako náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb. O zaměstnanosti.

Archiv, spisovna, skartační lhůty, dokumenty, archivovat, doklad, dokument, doklady, archivace, skart, skenování dokumentů, skartační zařízení, archiv Zlín, likvidace dokladů, skenování dokumentů, skartace, likvidace společnosti, skartace dokumentů, archivace dokumentů, komerční spisovna, skartace účetních dokladů, likvidace dokumentů, archiv dokumentů, digitalizace dokumentů, archivace firemních dokladů, uložení písemností, skartace dokladů, archiv dat ze zákona, archiv Slušovice, archiv ve Zlíně, archivace Slušovice, zatřídění archivovaných spisů, elektronická data, digitalizace spisů, elektronická archivace dat, skenování dat, digitalizace spisů, skartace účetních dokladů ...

Ve všech těchto situacích jsme připraveni Vám na vysoké profesionální úrovni pomoci
a vyhovět všem Vašim požadavkům.
 


TIWO, spol. s r.o. - komerční spisovna, Slušovice okres Zlín, obchod@tiwo-arch.cz