služby v oblasti
administrativní správy a péče o spisovou agendu
763 15 Slušovice
Převzetí a zatřídění dokumentů
Archivace, spisovna dokumentů
Skartační řízení a vlastní
skartace dokumentů
Vyhledávání, kopírování
správa dokumentů
Uspořádání a vedení spisovny
ve Vaší firmě
Digitalizace dokumentů
Poradenství a další

O firmě

Společnost TIWO spol. s r.o. Březová je provozovatel komerční spisovny ve Slušovicích, která vznikla v roce 1997, a od roku 2005 je držitelem Koncesní listiny k vedení spisovny.

koncesní listina Spisovna splňuje podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví, pracuje pod metodickým dohledem odborných pracovníků Moravského zemského archivu v Brně, současně spolupracujeme se všemi státními okresními archivy v našem regionu.

Předmětem činnosti spisovny je sběr, uchovávání a odborná péče o živé skartační spisy společností „živých“, existujících nebo končících svoji činnost likvidací či konkursem z oblasti střední Moravy. Našim cílem je nabízet služby spojené s péčí o spisovou agendu především ve Zlínském kraji. Nevyhýbáme se však ani vzdálenějším regionům.

Spisovna je umístěna ve vlastní jednopodlažní zděné budově v katastru města Slušovice a splňuje všechny technické, bezpečnostní a protipožární požadavky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví a dalšími platnými normami. Celková rozloha skladovací plochy přesahuje 900 m2, kam se vejde více jak 6 000 běžných metrů spisů.

Nabízíme úsporu:

  • Pracovního času Vašich kmenových pracovníku – úspora mzdových nákladů.
  • Materiálových nákladů na vybavení archivních prostor.
  • Nájemného za drahé kancelářské prostory, ve kterých leží starý papír.
  • Není třeba speciálně školit Vaše pracovníky.

Po celou dobu zákonem stanovené doby uložení Vašich spisů máte jistotu, že je o ně postaráno s odbornou péčí, jsou dokonale zajištěny proti zneužití a Vy k nim máte kdykoliv přístup.

 

Zápis v OR:
vedený KS v Brně oddíl C, vložka 5384
 Výpis z OR ke stažení zde

 

Veškeré služby poskytujeme jako náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb. O zaměstnanosti.

Archiv, spisovna, skartační lhůty, dokumenty, archivovat, doklad, dokument, doklady, archivace, skart, skenování dokumentů, skartační zařízení, archiv Zlín, likvidace dokladů, skenování dokumentů, skartace, likvidace společnosti, skartace dokumentů, archivace dokumentů, komerční spisovna, skartace účetních dokladů, likvidace dokumentů, archiv dokumentů, digitalizace dokumentů, archivace firemních dokladů, uložení písemností, skartace dokladů, archiv dat ze zákona, archiv Slušovice, archiv ve Zlíně, archivace Slušovice, zatřídění archivovaných spisů, elektronická data, digitalizace spisů, elektronická archivace dat, skenování dat, digitalizace spisů, skartace účetních dokladů ...

Ve všech těchto situacích jsme připraveni Vám na vysoké profesionální úrovni pomoci
a vyhovět všem Vašim požadavkům.
 


TIWO, spol. s r.o. - komerční spisovna, Slušovice okres Zlín, obchod@tiwo-arch.cz